Ultimate Guide to Web3 - Fördelar, exempel och hur du kommer igång (2023)

Så du har också hört talas om Web3. bravo! Du är officiellt en nörd. Haha, skojar bara.

Tekniker överallt, särskilt på Twitter, använder ofta termen "web3". Och det är mitt jobb som web3 "Shinobi" att förenkla och förklara sina nördiga koncept på ett så grundläggande sätt som möjligt.

Web3-konceptet är inte nytt; det har funnits ett tag, men det har först nyligen vunnit popularitet.

För att vara tydlig behöver du inte vara tekniker för att förstå vad web3 är. Dess existens har en inverkan på var och en av oss, vare sig det är positivt eller negativt. Okej, nog med chit-chatten; låt oss komma till saken.

Låt oss resa tillbaka i tiden

Ultimate Guide to Web3 - Benefits, Examples and How to Get started (1)

Under de senaste åren har det funnits tre versioner av webben: web1, web2 och web3. I den här artikeln kommer vi att titta på vad var och en av dessa webbversioner är, när de skapades och hur de skiljer sig från varandra.

Vad är Web 1.0?

Tim-Bernes Lee kom på termen "web1" 1989, och det är känt som initialiseringsstadiet för internet. Enligt Tim var internet den "skrivskyddade webben". Detta berodde på att människor bara kunde konsumera/läsa innehåll och inte skapa det.

Istället för webbplatser med innehåll som kan förändras över tiden, serverade Web1-webbplatser statiskt HTML-innehåll från ett statiskt filsystem snarare än en databas, och användare kunde inte interagera med webbsidor på något sätt.

Majoriteten av dessa webbplatser var informativa. Företag använde sina webbplatser för att marknadsföra sina varor och tjänster. Det fanns också personliga webbplatser där användare kunde visa upp sina bilder, lista alla sina Pokémon-samlingar och ladda uppkonstiga bilder på Arnold Schwazenegger

Ultimate Guide to Web3 - Benefits, Examples and How to Get started (2)

Webbplatser besöktes inte flera gånger eftersom innehållet ofta var detsamma och skulle förbli så i flera år, om inte hela webbplatsens livslängd, så länge den kördes på web1-arkitekturen.

Web1.0 varade ungefär från 1991 till 2004

Huvudegenskaper hos webb1

 • Statiska webbsidor
 • Innehåll som serveras från filsystemet
 • Bannerreklam
 • Sidor byggda med Server Side Includes eller Common Gateway Interface (CGI).
 • Mestadels skrivskyddad

Vad är Web 2.0?

Om du läser den här artikeln på den här plattformen och har ett Google- eller Facebook-konto är du förmodligen bekant med "web2", eftersom det är vad de flesta moderna plattformar körs på.

Till skillnad från web1 har den här versionen av webben utvecklats till att vara mer social, deltagande och interaktiv. Vi kan uttrycka oss och dela våra idéer. Vår förmåga att ladda upp kattvideor och bilder på oss själva till plattformar som Facebook och Snapchat gör att vi kan skapa vårt eget innehåll. Vi kan engagera oss i annat innehåll genom att bland annat gilla, dela och kommentera det. Människor har tjänat mycket pengar på att lägga upp videor där de gör saker de regelbundet gör, som att dansa, spela spel och så vidare.

För innehållsskapare är internet nu en guldgruva.

Huvudegenskaper hos web2

 • Användarinteraktion & delaktighet
 • Riktigt användargränssnitt och upplevelse
 • Dynamiskt innehåll
 • Innehåller kollektiv intelligens i form av användarengagemang.

Big Tech dominerar den här versionen av World Wide Web: Facebook, Google, Amazon, Instagram, TikTok och alla andra tekniska och sociala plattformar vi känner till och älskar idag. Dessa plattformar har encentraliserad struktursom tillåter dem att generera intäkter för att driva sina företag ochbetala sina anställda.

På Web2 har du ingen kontroll över din data, och du har inte heller något att säga till om var eller hur den lagras. Dessa plattformar samlar in och tjänar på din data (ofta utan din tillåtelse) genom att sälja den till annonsörer. Det tråkigaste är att vi fritt handlar med vår information när vi registrerar oss på dessa plattformar. Och ju mer data de samlar in om oss, desto mer pengar tjänar de på reklamförsäljning. Får vi del av de pengarna? Nej, det gör vi inte. Istället visas mer personligt innehåll tillsammans med extremt irriterande annonser i vårt flöde.

Ultimate Guide to Web3 - Benefits, Examples and How to Get started (3)

(Video) BYBIT COPY TRADING TUTORIAL | HOW TO USE COPY TRADING ON BYBIT

Problem med web2

 • Integritet. Vår aktivitet på web2-plattformar övervakas ofta. Våra sökningar, klick, sedda videor, plats, namn och annan personlig information registreras. Dessa plattformar känner oss ännu mer än vi känner oss själva. Tänk på konsekvenserna om denna information hamnar i orätta händer.

 • Säkerhetsproblem. Hackare riktar sig mot specifika datacenter som innehåller vår känsliga information. Och vi får då och då höra om dessa attacker, som resulterar i dataläckor.

 • Centralisering. Hela systemet är under kontroll av en enda myndighet, som helt enkelt kan stänga av systemet eller göra vad de vill med det, utan att någon har en röst i beslutet.

 • Censur. Eftersom web2-plattformar är centraliserade kan plattformsadministratörer välja att censurera eller dölja innehåll som de vill. Detta kan ibland dölja sanningen, vilket resulterar i ett autokratiskt system snarare än en demokratisk miljö.

Vad är Web 3.0?

Web3, myntat av Ethereums medgrundare Gavin Wood 2014, är ett mer utvecklat internet baserat på konceptetdecentralisering, en version av webben där människor äger och kontrollerar sin data och alla centrala enheter/myndigheter elimineras.

Web2-plattformar distribueras vanligtvis till en server och data lagras i en central databas som hanteras av en enda molntjänstleverantör (som AWS). Som ett resultat kan alla med åtkomst till denna server eller databas ändra, lägga till eller ta bort den sparade informationen.

Men för web3-applikationer eller dApps (decentraliserade appar) kopieras data som sparats på nätverket ochdistribueras i ett decentraliserat peer-to-peer-nätverkav tusentals noder/datorer som kommunicerar med varandra under ett konsensusprotokoll. Därför kan data inte raderas eller ändras. Det enda sättet att "hacka" eller "fuska" systemet för att utföra denna dataändring är genom att komma åt alla tusentals datorer och ta bort/ändra specifik data på var och en av dem, vilket jag säkerställer är nästan omöjligt.

Dessutom tillåter web3-plattformar fullständigt användardeltagande utan att tjäna pengar på användarinformation.

Egenskaper för web3

 • Decentraliserat. Det innebär att ingen enskild myndighet påverkar beslut som påverkar hela systemet. Snarare är det byggt på ett distribuerat peer-to-peer-nätverk av datorer.

 • Användarens anonymitet och integritet. Personlig information som namn och e-postadresser krävs inte. Du behöver bara din plånboksadress. Då, BOOM! du är ansluten.

 • Snabba transaktioner utan att kompromissa med säkerheten. Transaktioner slutförs på några sekunder eftersom det inte finns några mellanhandstjänster. Allt sker direkt mellan de inblandade deltagarna.

 • Censurmotstånd. Plattformar på web3 kan inte censurera, ändra eller ta bort användarinnehåll eftersom de inte har kontroll över det.

 • Självstyrande

 • Distribuerad

För att egenskaperna som nämns ovan ska bli möjliga, använder web3 blockkedjeteknik och kryptografi vilket är det idealiska tillvägagångssättet i detta scenario. Låt oss ta en titt på blockchain och några andra web3-terminologier:

Blockchain

Ultimate Guide to Web3 - Benefits, Examples and How to Get started (4)

Blockchain är en samling poster som kallas block som lagrar data öppet och kronologiskt på ett sådant sätt att det är svårt och nästan omöjligt att ändra, hacka eller fuska.

I sin tekniska form är blockchain ett peer-to-peer-nätverk av noder/datorer. När data sparas i nätverket distribueras kopior av denna data till alla nätverksnoder. Så även om en nod eller data på en av deltagarnas datorer blir skadad, kommer de andra deltagarna att meddelas snabbt och kommer att kunna lösa problemet så snart som möjligt. Nu hacka det om du kan!

Egenskaper hos Blockchain

 • Tillståndslös. Systemet är offentligt och deltagare behöver inte specifika tillstånd för att delta i validering och utvinning av transaktioner ibland med engruvpool.

  (Video) Shibnobi Shinja Proposal By ShibaDoge Burn Token Lets Unite In DeFi Shiba Inu Coin & DogeCoin Unite

 • Trolös. Inblandade deltagare behöver inte känna till eller lita på varandra för att systemet ska fungera.

 • Snabbare transaktioner. Eftersom transaktioner utförs över ett peer-to-peer-nätverk finns det inget behov av förmedlingstjänster som orsakar transaktionsförseningar.

 • Oföränderlighet. Data som lagras i blockkedjan kan inte ändras eller tas bort

 • Decentraliserat. Varje användare har kontroll. I detta system finns ingen enskild myndighet.

 • Öppen och transparent. Alla transaktioner som utförs på nätverket lagras i en offentlig reskontra

 • Distribuerade reskontra. En distribuerad reskontra är en databas som delas och synkroniseras av flera personer över flera platser, organisationer eller geografiska regioner.

Smarta kontrakt

De är datorprogram som lagras på blockkedjan och endast körs när förutbestämda villkor är uppfyllda. Du kan tänka på smarta kontrakt som ett verkligt kontrakt/avtal mellan två personer.

Smarta kontrakt är mestadels skrivna på Solidity-språket.

Kryptografi

Är processen att konvertera rådata eller text till ett säkrare, oläsligt och krypterat format (chiffertext) med hjälp av en algoritm.

Kryptovaluta

En kryptovaluta är en digital valuta som fungerar som ett utbyte i ett decentraliserat nätverk och använder konceptet kryptografi. Kryptovalutor kan användas utan inblandning av mellanhänder, såsom banker eller regeringar.

Några exempel på kryptovalutor är:

 • Bitcoin
 • Ethereum
 • Litecoin
 • Binance mynt
 • Prickiga
 • Dogecoin

Web3 mer än krypto

Web3 handlar inte bara om krypto. Verkligheten är att krypto bara är en pusselbit. Web3 kombinerar blockchain-teknik och krypto eftersom dess uppdrag är att skapa ett internet där användarna har kontroll över sin data och där öppenhet och transparens garanteras. Kryptovalutor/digitala valutor krävs däremot när man deltar i aktiviteter, gör köp/investeringar och bidrar till projekt bland annat.

Så, i ett nötskal, är krypto och blockchain grundpelarna i web3.

Vilka är några tillämpningar av Web3?

Ultimate Guide to Web3 - Benefits, Examples and How to Get started (5)

Vi har nu en grundläggande förståelse för vad de olika versionerna av webben är, deras ursprung och deras huvudsakliga egenskaper.

Med decentralisering som grunden för web3, framväxten av blockchain-teknik, kryptografi, automatiserade smarta kontrakt och censurmotstånd, har web3 flera verkliga tillämpningar. Låt oss titta på några:

 • Finansiera
 • Företag & organisationer
 • Bevis på äkthet/äganderätt
 • Interaktiv 3D-teknik (Metaverser)

Finansiera

Finans är ett brett begrepp som omfattar skapandet av pengar, investeringar, penninghantering och allt annat som involverar pengar. Traditionell finans, som vi känner den, är centrerad kring:

 • Handel
 • Betalning
 • Krediter och lån
 • Kapitalmarknader
 • Investeringar
 • Besparingar och så vidare

Alla dessa saker gör våra liv enklare. Men detta har dock sina nackdelar:

(Video) 6 Most Secure Browsers to Stay Safe and Protect Your Privacy in 2023

Problem med traditionella ekonomisystem

 • Långsamma processer på grund av mellanhandstjänster
 • Höga provisioner och avgifter
 • Strikta regler
 • Det tar längre tid att öppna ett konto.
 • Fyller i vansinnigt långa pappersarbete
 • Begränsning till specifika länder
 • Tjäna mindre ränta på sparande osv

Vissa av dessa problem relaterade till traditionella finansiella institutioner löses av Web3 viaDecentraliserad ekonomi (DeFi)

DeFi

Decentraliserad ekonomi (DeFi) är en term som syftar på ett finansiellt system byggt på offentlig decentraliserad infrastruktur. Till skillnad från det traditionella finansiella systemet, som är baserat på en centraliserad plattform som hanteras av statliga myndigheter och andra mellanhänder, är DeFi-plattformar baserade på blockchain och kryptovalutor

Problem DeFi löser

 • Skicka pengar var som helst utan begränsningar
 • Eliminerar mellanhänder
 • Det är snabbt och omedelbart
 • Du behöver inte fylla i formulär för att skapa ett konto
 • Det är helt genomskinligt

En fråga jag upprepade gånger hör på internet är: "Kommer DeFi att ersätta traditionell ekonomi?" Innan vi svarar på det, låt oss ta en titt på denna statistik.

Nästan90 miljarder USDhar redan deponerats på Ethereum-baserade DeFi-plattformar. Det finns också rapporter om att DeFis tillväxt på Ethereum-blockkedjan är uppe780 %i2021.

Baserat på dessa siffror kan vi dra slutsatsen att DeFi kommer till månen. Men det är detosannolikatt det kommerersätt helttraditionell bankverksamhet.

Du kan också kolla in min Twitter-tråd på DeFi :)

Företag & organisationer

En decentraliserad autonom organisation (DAO) är en gemenskap av individer som är bundna av regler och förordningar skrivna i datorkod (smarta kontrakt) och underhålls på blockkedjan. Organisationens regler och styrning kan inte ändras om det inte röstas fram av DAO:s medlemmar.

Ultimate Guide to Web3 - Benefits, Examples and How to Get started (6)

Alla som vill vara en intressent i en DAO, delta i beslutsfattande (genom att rösta) eller bevisa sitt engagemang med DAO måste äga DAO:s officiella token.

LinksDAO, en av de mest populära DAOs, är en blockchain-baserad country club för golfentusiaster över hela världen. De lanserade nyligen en kollektion som innehåller9 090 NFT, och gissa vad, de genererade10,4 miljoner USDi försäljning i48 timmar. Galet va?!

Exempel på DAO

 • Uniswap
 • LinksDAO
 • Spöke
 • Gitcoin
 • MetaCartel Ventures

Bevis på äkthet/äganderätt

Genom Non-Fungible Tokens (NFT) kan användare bevisa att de äger digitala föremål. Hur fungerar det?

Tänk på följande situation. Värdet på en dollar förblir oförändrat från en dollar till en annan. En dollar kan växlas mot en annan dollar, två dollar mot ytterligare två dollar, tre dollar mot ytterligare tre dollar, och så vidare.

NFT är en slags kryptovaluta på Ethereum blockchain som fungerar på samma sätt som pengar. Men till skillnad från dollarn varierar värdet på en NFT från en till nästa. Detta beror på att varje NFT har sin unika metadata.

Eftersom blockkedjan verifierar varje NFT:s äkthet, kan dess metadata och ägarinformation inte ändras. Någonsin! Så när du väl köper en NFT gör du anspråk på full äganderätt till den digitala tillgången, och ingen kan ta den ifrån dig om du inte undertecknar en transaktion som överför äganderätten till tillgången till någon annan.

Interaktiv 3D-teknik (Metaverser)

Ultimate Guide to Web3 - Benefits, Examples and How to Get started (7)

Metaverse är konceptet med ett virtuellt 3D-universum där användare är fria att göra vad de vill, precis som i den verkliga världen. Dessa Metaverses kan besökas via virtuella och augmented reality-headset. Om du har sett filmer som Ready Player One, Free Guy, Virtual Revolution eller Ghost In A Shell har du en bra uppfattning om hur metaverser fungerar.

(Video) Best 25 Free Tools and Resources to Learn Python

Åh, jag glömde nästan att nämna att Facebook har bytt namn till Meta, och jag tror att de gjorde detta för att typ "äga" Metaverse-teorin (det är min åsikt). Och om du inte visste det, myntades termen "metavers" av en science fiction-författare, Stephenson, i hans populära roman från 1994Snökrasch.

Vissa plattformar låter dig komma åt virtuella världar direkt från din webbläsare. Några av dem är:

 • Decentraliserat
 • Sandlåda
 • Dröm

Hur identitet fungerar i Web3

När du registrerar dig på en web2-plattform som Facebook, Instagram eller Twitter måste vi tillhandahålla våra:

 • Fullständiga namn
 • E-postadress
 • Ålder
 • Plats
 • Profilbilder
 • Dina intressen osv

Denna information samlas in och sparas i plattformens databas. Men på en web3/blockchain-baserad plattform är den enda information som krävs din plånboksadress som du kan få från att skapa en kryptoplånbok på Coinbase eller Metamask. Det var allt!Den här adressen representerar din identitet på plattformen och är inte associerad med din riktiga identitet.

Det finns inget behov av användarnamn, e-postmeddelanden eller annan känslig information. Som ett resultat kan du förbli anonym samtidigt som du har full kontroll över din data och ditt innehåll.

Hur drar vi nytta av web3?

Nu när vi har avmystifierat web3 och alla dess nördiga koncept, låt oss titta på hur vi kan dra nytta av det:

 • Vi förblir anonyma
 • Plattformar kommer inte att tjäna pengar på vår data
 • Vårt innehåll kommer inte att tas ner av någon plattform
 • Vi har friheten att starta eller gå med i vilket projekt vi väljer
 • Vi kan skicka och ta emot pengar oavsett vår geografiska region

Hur man bygger på Web3

Appar byggda på web3 kallas dApps (decentraliserade appar).

dApps skapas med hjälp av vanliga webbutvecklingsspråk och verktyg som HTML, CSS och JavaScript. Den enda skillnaden är att för att läsa från och interagera med blockkedjan (Ethereum), behöver du några ytterligare språk och ramverk:

Vad du behöver för att bygga dApps

 • Solid språk
 • Alla frontend-ramverk
 • Tryffel eller Remix IDE
 • MetaMask förlängning
 • Web3.js,Ethers.js(JavaScript) ellerWeb3py(Pytonorm)

Hållfasthet

Solidity är ett objektorienterat programmeringsspråk som används för att skapa och interagera med smarta kontrakt på blockkedjan.

Frontend ramverk

Du kan välja mellan React, Vue, Angular och andra ramverk för webbgränssnitt. Min personliga favorit, som jag alltid kommer att föreslå, är React.

Tryffel eller Remix IDE

Truffle låter dig kompilera, migrera och distribuera smarta kontrakt. Tryffel är nu ett av de mest använda Ethereum Blockchain-ramverken.

DeRemix IDEär en smart kontraktsredigerare som låter dig skriva, testa, felsöka och distribuera smarta kontrakt. Om du är nybörjare skulle jag rekommendera Remix IDE till tryffelramverket. Plugins kan installeras med Remix, vilket gör smart kontraktsutveckling enklare.

Ultimate Guide to Web3 - Benefits, Examples and How to Get started (8)

Metamask

MetaMask är en webbläsartillägg och mobilapp som även fungerar som en kryptovaluta-plånbok och låter dig interagera med Ethereum-nätverket och decentraliserade applikationer (dApps).

Ultimate Guide to Web3 - Benefits, Examples and How to Get started (9)

Web3.js/Ethers.js, Web3py

Både Web3.js och Ethers.js är JavaScript-bibliotek som låter dig interagera med smarta kontrakt från webbläsaren.

Web3py, å andra sidan, har samma funktioner men är designad specifikt för Python-utvecklare.

Slutsats

Om du vill komma igång med web3-utveckling, kolla inmin artikeldär jag visar dig hur du kommer igång även om du är nybörjare.

(Video) How to Use Your Browser’s Inspect Element Tool to Edit Webpages

Se också till att checka utHashnodes Web3-bloggför att lära dig mer om andra ämnen i det här utrymmet.

Tack för att du läste 😇

FAQs

What is the best way to explain Web3? ›

Web 3.0, sometimes known as Web 3, is the concept of the next generation of the web, in which most users will be connected via a decentralized network and have access to their own data. This article taught us about the technologies that are anticipated to advance and change in the upcoming years.

How to learn everything about Web3? ›

Learn Web3 With These Free Resources (Updated June 2023)
 1. Get started Building Web3 Apps with Cloudflare. ...
 2. ETHEREUM DEVELOPMENT TUTORIALS. ...
 3. 2.3 Create your own Blockchain ERC20 Token | Python, Brownie, Solidity. ...
 4. 2.4 Scaffold-ETH - Simple NFT Example. ...
 5. 2.5 UNISWAP-V2 CONTRACT WALK-THROUGH. ...
 6. Buildspace. ...
 7. Crypto Zombies.

What is Web3 in simple terms? ›

What is Web 3.0 (Web3)? Web 3.0 describes the next evolution of the World Wide Web, the user interface that provides access to documents, applications and multimedia on the internet. Web 3.0 is still being developed, so there isn't a universally accepted definition.

Is Web3 just crypto? ›

Web3 has native payments: it uses cryptocurrency for spending and sending money online instead of relying on the outdated infrastructure of banks and payment processors.

Is Web3 easy to learn? ›

Although it sounds complex, some platforms have simplified the learning process. These platforms provide materials that will take you through each learning step. Here are some platforms that provide resources to learn about Web3. Learning Web 3 isn't difficult, finding the right resources is.

Can I learn Web3 without coding? ›

Welcome to Web3 Development for Beginners! This comprehensive course is designed for those with little to no programming experience but are eager to learn about the fascinating world of blockchain technology, decentralized applications (dApps), and the economics behind it all.

How long will it take to learn Web3? ›

If you are a newbie with no prior knowledge of web development, it will take a month or two to master the fundamentals of web programming. Here are some resources to help you with that. If you try to bypass the web development idea, it will ruin your career.

What language do I need to learn for Web3? ›

To become a web3 programmer, one must be proficient in programming languages such as Solidity, Rust, JavaScript, and Python, which are essential for building smart contracts and DApps (decentralized applications).

What skills should I learn for Web3? ›

Other technical skills you need for entry-level jobs in Web3 include blockchain basics & Ethereum, solidity, writing smart contracts, and front-end web development. You'll also pick skills in HTML, CSS, JavaScript, JavaScript Frameworks, etc., as well as marketing, sales, finance, operations, and analytics.

What skills are needed for Web3? ›

What skills your portfolio should demonstrate
 • Front-end web development.
 • A web3 programming language like Solidity or Rust.
 • Smart contract development.
 • Gas optimization.
 • Integration and staging deployment.
 • Know how of deployment to the official testnet.
 • Design patterns.
 • Smart contract security.
Jan 11, 2023

Should I learn Web3 in 2023? ›

Do you want to get started in Web3 development? 2023 is an excellent time to do so as each year brings us closer to mainstream adoption of Web3! Now, if you'd like to learn Web3 development, there are a few core elements you must familiarize yourself with, including the tech behind it and fundamental concepts.

How to make money with Web3? ›

7 Ways to Earn Money through Web 3.0 Applications
 1. Make Money on Web3 with AirDrops: ...
 2. Earn Money Playing Games on the Web: ...
 3. Sell Your Data for Money: ...
 4. Make Your Own Money: ...
 5. Possess NFTs: ...
 6. Take Advantage of Centralized Credit: ...
 7. Profit from the Metaverse:
Apr 18, 2023

What is a fun fact about Web3? ›

Fun Facts. Web 3.0 is also known as the “Semantic Web”. If we have to give an example of Web 3.0, Apple Siri is the best example. It's possible to create web3 applications without the metaverse being involved — Bitcoin is one example.

What's another name for Web3? ›

Web3 (also known as Web 3.0) is an idea for a new iteration of the World Wide Web which incorporates concepts such as decentralization, blockchain technologies, and token-based economics.

Who owns Web3? ›

Web3 Foundation founder and President Dr. Gavin Wood discusses the ethos and vision behind Web 3.0 and proposes the Web 3.0 Technology Stack as a way to measure our progress.

How to invest in Web3? ›

You cannot invest directly in Web 3.0, but you can choose to be an active or passive investor through a variety of investment options. Active investment options include cryptocurrency and NFTs, while passive investment options involve buying stocks in companies actively engaged in Web 3.0.

Which cryptos use Web3? ›

Ethereum (ETH) – The Ethereum blockchain is considered the de-facto home for Web3 coins. Whether that's DeFi platforms, NFT marketplaces, or stablecoins – Ethereum already supports thousands of crypto ecosystems. All of which require ETH to execute smart contract transactions.

Is Web3 a good career? ›

This already high-valued profession is particularly potent in Web3 as companies try to get a foothold in a new market. You'll be experienced in managing teams, communicating with stakeholders, and having experience in business analytics and marketing too.

How much does a Web3 developer make? ›

The average Web3 developer salary is $120k - $173k per year.

How do I start learning Crypto? ›

To get started, follow these steps:
 1. Understand what crypto trading is.
 2. Learn why people trade cryptos.
 3. Pick a cryptocurrency to trade.
 4. Open a CFD trading account.
 5. Identify a crypto trading opportunity.
 6. Decide whether to go long or short.
 7. Take steps to manage your risk and place your trade.
 8. Monitor and close your position.

Where can I learn Web3 for free? ›

Best Free Web3 Courses
 • Learn Web3 by Doing (by LearnWeb3)
 • Web3 Degree By Alchemy University.
 • Solidity, Blockchain, and Smart Contract Course by FreeCodeCamp.
 • Web3 Blockchain Fundamentals Course by Web3 Foundation.
 • Full Stack Ethereum Development by Nader Dabit.
 • Ultimate NFT Programming Course by Moralis Web3.

How do I break into Web3? ›

How To Become A Web3 Developer?
 1. Learn Blockchain. The first concept you must grasp to qualify as a Web3 developer is blockchain. ...
 2. Embrace The Power of Ethereum. ...
 3. Learn All About Front End Development. ...
 4. Learn & Understand Smart Contracts. ...
 5. Developer Tools - Start With Alchemy. ...
 6. Learn What 'Remix' Is. ...
 7. Try Hardhat.
Aug 23, 2022

Is it worth learning Web3? ›

The Web3 industry is growing exponentially. With so many immersive, intuitive, and exciting decentralized applications (dapps) becoming available, there has never been a better time to learn Web3 development. Being a web developer can open up all sorts of employment and business opportunities in the digital age.

Are Web3 developers in demand? ›

Web3 Developers Are In High Demand

They are often hosted and managed by a single cloud provider. Instead, web3 developers build and deploy apps on blockchain networks or a decentralized network involving a variety of peer-to-peer nodes – or a combination of the two, referred to as decentralized applications or dapps.

What language is web3 written in? ›

Solidity is the most widely used smart contract programming language in web3, having been created by an Ethereum team. The language is object-oriented, high-level, and Turing-complete. These characteristics are a result of the language's heavy dependence on C++, Python, and JavaScript.

Is Python used in web3? ›

What is Web3.py? Web3.py is a Python library for connecting DApps with the Ethereum blockchain. Developers can use web3.py in their DApps to send transactions, interact with smart contracts, get block data, and more.

Is C++ used in web3? ›

C++ As a high-level programming language, C++ also presses its claim as a reliable choice for web3 programming. Interestingly, C++ is not only one of the top blockchain programming languages but also a staple favorite of programmers in various domains.

Where do I learn Web3? ›

Gain the skills necessary to engage with the newest iteration of the web using one of the many Web3 developer courses and learning resources available online.
 1. Web3 University. ...
 2. ChainShot. ...
 3. Udemy. ...
 4. Zero to Mastery. ...
 5. LearnWeb3. ...
 6. LinkedIn Learning. ...
 7. Buildspace. ...
 8. Moralis Academy.
Jan 27, 2023

Is Web 3.0 really the future? ›

Artificial intelligence (AI) will play a vital role in Web 3.0. Popular Web 2.0 applications like Netflix and Amazon are already using AI to improve user experience and provide user recommendations. Web 3.0 may take that up a notch by providing even more personalized recommendations based on user data.

Which programming language is best for blockchain? ›

Let's discuss the prominent programming software and the languages used for Blockchain Programming along with their pros and cons:
 • Solidity. Solidity is the most used and stable Blockchain Programming language recommended by developers worldwide. ...
 • Java. ...
 • Python. ...
 • C++ ...
 • Ruby. ...
 • Go. ...
 • C# ...
 • Simplicity.
Feb 23, 2023

How hard is web3 development? ›

The job of web3 developers can be quite difficult, especially considering the repetitive tests and changes required before final deployment. In such cases, you would need skills in Hardhat, which offers a local Ethereum environment.

Who has announced a $100 million fund for Web3? ›

Bitget, a Seychelles-based crypto exchange, has decided to enter the situation with a proposal to offer $100 million (roughly Rs. 819 crore). The company has initiated a self-funded pool of capital to help promising Web3 projects emerging from Asia.

How do I become a Web3 developer from scratch? ›

A Web 3.0 developer is a computer programmer who has developed a basic understanding of decentralized technology for computers, data sharing and distributed storage. They also need a thorough knowledge of computer science and popular programming languages like Rust, Java, and JavaScript.

What can I make with Web3? ›

 1. 10 Best Web3 Project Ideas. ...
 2. Decentralized E-commerce Platforms. ...
 3. Implementing Supply Chain Management Solutions. ...
 4. Providing DAO as a Service. ...
 5. Creating NFT Games Utilizing Web3 Infrastructure: ...
 6. Decentralized Social Media Platforms: ...
 7. Developing P2P Sharing Services using Web3 Technology.
May 8, 2023

What is the biggest problem in Web3? ›

Scalability is a major issue facing Web3. The decentralized nature of Web3, which relies on a network of nodes to validate transactions and maintain the system's integrity, can make it difficult to scale to the same level as centralized web systems.

What is example Web3? ›

A good example of a web3 trustless transaction would be sending Bitcoin directly to another person – not via an online exchange or wallet stored on a centralized server.

Why do people like Web3? ›

With web3, we could freely access the Internet without forking over our personal information, have full ownership of our data, and not be dependent on centralized authorities who don't always have our best interests at heart.

Why Web3 is the future? ›

Web3 is inevitable, with research suggesting 88% of companies are already exploring new web technologies. With Web3 being described as inevitable, research suggests 88% of companies are already exploring new web technologies, expanding how the internet works.

Is Web3 a metaverse? ›

Web 3.0 is a concept for a decentralized version of the world wide web. The "metaverse" refers to virtual worlds that enable online social interaction using digital avatars. As each one develops, we are likely to see more metaverse environments incorporate web3 technology.

What is the point of Web3? ›

One way to think about blockchain technology is as part of an important evolution of the internet, a phase some people call Web3. Web3 is often described as a series of open-source and interconnected decentralized applications powered by blockchain computing architecture.

How do you explain Web3 to someone? ›

Web3 is an identity layer for the internet. Web3 is a reaction to social networks not keeping our data secure, and selling it for their own profit. Web3 is a way for artists and creators to not only own what they produce on a platform, but the platform itself. Web3 is a new patron model for the internet.

How do you explain Web3 to a child? ›

Web3 is the idea of the internet without servers. Web 3.0 is a way to use the Internet that doesn't need any centralized servers. How? It uses computer by all the users, altogether.

What is Web3 and how do I use it? ›

Web3 is another name for the “decentralized” Web. It works a lot like the Internet you use every day, but with a few important technical differences. Web3 still has familiar websites and apps—from social media and streaming services, to news outlets, financial tools, and more.

How to make money from Web3? ›

7 Ways to Earn Money through Web 3.0 Applications
 1. Make Money on Web3 with AirDrops: ...
 2. Earn Money Playing Games on the Web: ...
 3. Sell Your Data for Money: ...
 4. Make Your Own Money: ...
 5. Possess NFTs: ...
 6. Take Advantage of Centralized Credit: ...
 7. Profit from the Metaverse:
Apr 18, 2023

Is Web3 good or bad? ›

Web3 matters because it enables individuals (or entities) to do business and exchange value with each other across the internet directly, without a trusted intermediary (aka middleman). There are a myriad of proposed use cases and grand ideas that build on this concept but it always comes down to this.

What is Web 3.0 examples? ›

In recent years, Artificial Intelligence has gained a great deal of prominence. Both are linked to the Web 3.0 concept, a significant example being assistants such as Siri. Thanks to automatic natural language processing, the intelligent assistant can analyse, speak and interact with users.

Is Google using Web3? ›

Build faster and easier with our Web3 startup program. Through the Google for Startups Cloud Program, Web3 projects and startups can access new benefits that give you the technology, community, and resources you need.

What is web 4? ›

Web4 is a term that is used to refer to the next generation of the internet. It is also known as the “more” decentralized web. Web4 aims to create a more decentralized and distributed internet that is controlled by its users rather than centralized organizations or corporations.

What are Web3 wallets? ›

What are Web3 Wallets? ​ Web3 wallets are digital wallets designed for interacting with Web3 applications, which are decentralized applications built on blockchain technology. They enable users to store and manage their digital assets, such as cryptocurrencies, NFTs, and other digital tokens.

Videos

1. Bitcoin, kryptovalutor och andra kaninhål - Kunskapslunch
(Handelshögskolan vid Göteborgs universitet)
2. Shibarium Bone Shiba Inu & DogeCoin Multi Millionaire Whales Made ShibaDoge & Burn Token ERC20 NFT
(ShibaDoge)
3. How to Increase Website Traffic through Content Promotion
(Kinsta)
4. How to Manage Your Discord Community
(Discord)
5. Shiba Inu Shibarium Bone & DogeCoin Multi Millionaire Whales Launched ShibaDoge & Burn Token + NFTs
(ShibaDoge)
6. BIT token for free every day! BitDAO cryptocurrency earning guide. Ambassador Program
(ПУТЬ БОГАЧА)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated: 09/29/2023

Views: 6043

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.